Avverkning, gallring & maskin­transporter

Adolfssons Skogstjänst AB utför skogstjänster i Värmland


Adolfssons Skogstjänst AB
Skogsavverkning Värmland
Välkommen till Adolfssons Skogstjänst AB

Adolfssons Skogstjänst AB startades 2005. Företaget drivs av Anders Adolfsson som har mångårig erfarenhet av skogsavverkning.

Företaget har idag fyra anställda med lång erfarenhet och kompetens inom avverkning, gallring och maskintransporter.

Avverkning Gallring Värmland
Certifierad skogs­avverkning i Värmland

Adolfssons Skogstjänst AB är ett certifierat skogavverkningsföretag, och vår största uppdragsgivare är Stora Enso.

Adolfssons Skogstjänst utgår från Höljes i Torsby kommun och vi utför skogstjänster åt kunder i hela Värmland.

Modern maskinpark
Modern maskinpark

I vår moderna maskinpark finns:
PONSSE Scorpion
En stabil och kraftfull skördare som använder sig av minimalt marktryck.

PONSSE Buffalo
Högeffektiv och tillförlitlig skotare för gallring och föryngringsavverkning med en lastbärighet på 14 ton.